Descobreix

Museus

Museu de la Seda de Montcada (Fàbrica Garín)

Valencia
Moncada

La fàbrica Garín ha pertangut a una família sedera, l'activitat de la qual es remunta a mitjan segle XVIII. El primer Garín amb activitat documentada és Mariano Garín, el qual es va matricular com a aprenent al Col·legi de l'Art Major de la Seda de València el 21 d'abril de 1748. El 10 de desembre de 1764 va fer l'examen per convertir-se en mestre seder, en el braç de vellut. Els Garín han mantingut l'activitat sedera de manera ininterrompuda durant set generacions.

El taller artesanal es trobava a la plaça dels Porxets de la ciutat de València, fins que, en el 1820, es van traslladar al número 26 del carrer Quart. La fàbrica es va traslladar definitivament a Montcada en 1964, en tancar el negoci a València.

L'activitat de la fàbrica sedera de Garín comprenia tot el procés productiu, des de la producció fins a la confecció; encara que, a mesura que van avançant els anys, s'assortixen de tallers pròxims per a realitzar diversos treballs, com el tintat o els brodats.

L'Ajuntament va adquirir la fàbrica l'any 2012 per a convertir-lo en un museu. Un museu sobre la indústria sedera de la província i que alberga una col·lecció coherent gràcies a la conservació dels arxius de producció preservats de forma sistemàtica.

El fons del museu consta de tot tipus de peces que permeten reconstruir cadascuna de les etapes del procés creatiu i de la fabricació d'un teixit històric, des de la seua concepció fins a la realització final de la peça.

Actualment, s’hi conserven 11 telers Jacquard del segle XIX, a més d'unes 7.000 peces entre maquinària, espolins, eines, esbossos de final del segle XVIII, dibuixos i cartons, com són 805 dissenys en paper, 1056 posades en carta, 200 cartons, més de 4.000 peces tèxtils antigues, una vintena de peces d'indumentària eclesiàstica, un arxiu històric amb material gràfic, una biblioteca amb publicacions a partir del segle XIX, ressenyes històriques, manuals tècnics o catàlegs d'exposicions i de teixits.

Museo de la Seda - Fábrica Garín

Obri la ubicació
Adreça

Carrer Ramón de Villarroya, 1 - CP:  46113 Montcada (Valencia)